En kvadratmeter skogsbunn avslørte Jan Helge Andersen

Det var innsamlet materiale fra en kvadratmeter i skogbunnen pådrapsstedet i Baneheia som felte Jan Helge Andersen. På et løvbladble det funnet et hårstrå som ved DNA-analyse førte tilbake tilAndersen.