Historisk oljeforlik i Stortinget

Sentrumskameratene skilte lag da Stortinget torsdag vedtok et historisk oljekompromiss som vil danne grunnlaget for norske oljepolitikk i mange år framover.