Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. mars 2001.Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal utarbeide forslag til lovbestemmelser om registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger: