Vil stoppe ozonreduserende lekkasjer fra fiskeflåten

Enkle tiltak kan stoppe lekkasjer i fiskeflåtens kjøleanlegg. Dette betyr mindre utslipp av gasser som bryter ned ozonlaget og lengre levetid for kjøleanleggene.