Stort politioppbud under sexdemonstrasjon

Et solid politioppbud sørget for at en demonstrasjon mot«Sexhusfest» i Chateau Neuf i Oslo forløp meget rolig fredag kveld.