Jagland skal lede utenrikskomiteen

Etter regjeringsskiftet skal utenriksminister Thorbjørn Jagland gårett inn som leder av utenrikskomiteen på Stortinget.