SAS-ansatte i ulovlig aksjon

De SAS-ansatte som streiket torsdag brøt alle prinsipper ogsedvaner om konflikter innen arbeidslivet.