Ingen skatt på de minste boligene

Regjeringen foreslår å frita boliger på opptil 85 kvadratmeter boligareal for boligskatt.