Ap morer seg over kamuflert overprøving av Ludvigsen

Arbeiderpartiet morer seg over det de oppfatter som en kamuflert overprøving av fiskeriminister Svein Ludvigsen (H).