Foreslår vern av flere kraftrike vassdrag

Verneplanen for vassdrag er foreslått utvidet med Vefsna, Verdalsvassdraget og 11 andre vassdrag der kraftutbygging kan gi mer enn 200 GWh.