Vindmølle-støtten kuttes drastisk

Investeringsstøtten til bygging av vindmøller mer enn halveres. Samtidig får vindmølleutbyggerne bare en tiendedel av pengene de har søkt om. Andre grønne energiformer er bedre.