Taushet etter gruppemøte om sex i Frp

Ingen av representantene var villig til å kommentere hva som blesagt på Fremskrittspartiets ekstraordinære gruppemøte på Stortingetfredag ettermiddag. NTB får bekreftet at tema på møtet varoppslagene om sexskandalene den siste tiden.