Styret i Vest-Agder vurderer å trekke seg

Styret i Vest-Agder Fremskrittsparti kommer trolig til å stille sine plasser til disposisjon på et ekstrordinært årsmøte lørdag 24. mars.