Stortingets mest korrekte ble "skurk"

En av Stortingets mest korrekte, grundige, omstendelige, forsiktigeog formalistiske politikere, KrFs Lars Gunnar Lie (62), er igjenutpekt som "skurk" i Gardermo-saken.