Lavest spedbarnsdødelighet i Akershus

Akershus er den fylkeskommunen som har lavest spedbarnsdødelighet i Norge.