Bilbelteaksjonen starter mandag

En tredel av alle som dør i trafikkulykker på norske veier bruker ikke bilbelte. Halvparten av dem ville ha overlevd dersom de brukte tre sekunder til å feste bilbelte.