Flertall for Jåttå-hovedkvarter

Høyres stortingsgruppe støtter Regjeringens forslag om å legge detnye nasjonale hovedkvarteret for Forsvaret til Jåttå. KrF vil leggedet til Reitan ved Bodø.