Ingen umiddelbare planer om økt boligskatt

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har ingenumiddelbare planer om å øke boligskatten neste år. Han sa dette etter å ha blitt presset av Høyre og Fremskrittspartiet i Stortingets muntligespørretime onsdag.