Schizofrenibehandling rammer pårørende

Pårørende til schizofrenipasienter opplever at helsepersonell opptrer fiendtlig overfor dem. En av årsakene er gamle, ubekreftede teorier om at særlig moren til pasienten har skylda.