- Norsk båtindustri må gå ned eller gå sammen

Båtselgeren og båtentusiasten Andreas Kleppe ser en mulighet fornorsk båtindustri: Sammenslåing og industrialisering avproduksjonen. Det vil si produksjon i store serier standardisertebåter. Enten det eller konkurser og nedleggelser.