- Feil framstilling av Svanhild Jensen

De sakkyndige har gitt en feil framstilling av Svanhild Jensen på en rekke områder. Hun er fullt ut i stand til å ha omsorg for sine barn, mener hennes forsvarer, advokat Anette Lilleengen.