Bevisene holder ikke

Per Orderud skal frifinnes. Bevisene holder ikke, konkluderte hansforsvarer, Cato Schiøtz, med i sin prosedyre.