Dåvøy vil gi barna stemmerett i barnehagen

Barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF) vil gi barn lovfestet rett til å være med på å bestemme over sin egen hverdag i barnehagen.