Nye navneregler

Utdrag fra regjeringens forslag til ny navnelov: