Imot aktiv dødshjelp

EUTANASI: Å tillate aktiv dødshjelp, eutanasi, etter initiativ fra pasienten kan legge et press på sterkt hjelpetrengende, står det i en høringsuttalelse fra Kirkerådet.