Protest mot pensjon på børs

Finansminister Per— Kristian Foss (H) er veldig interessert i et pensjonssystem hvor hver enkelt arbeidstaker selv velger plassering for noen av pengene.