Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold har forsvunnet

443 av 913 asylbarn som har fått midlertidig opphold i Norge har forsvunnet, ifølge en ny rapport utarbeidet av NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen.

Publisert: Publisert:

Utlendingsdirektoratet (UDI) i Hausmanns gate i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

  • NTB
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Organisasjonene har hentet tall fra UDI om de mindreårige barna som har fått midlertidig oppholdstillatelse siden ordningen ble innført i 2009, ifølge VG. Tallene ble først omtalt av Dagbladet.

– Norske myndigheter ønsker å ha en politikk slik at enslige mindreårige de mener ikke har et beskyttelsesbehov, reiser hjem når de fyller 18 år. Men det skjer jo i svært liten grad, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour i NOAS.

– Alvorlig

Kun 73 av de 913 asylbarna har blitt tvangsreturnert eller reist assistert eller frivillig tilbake til hjemlandet.

– UDI er gjennom norsk lov forpliktet til å foreta en vurdering av hva som er barnets beste og begrunne vedtakene, og det har de ikke gjort i disse sakene. Vi synes det er svært alvorlig, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna til VG.

Organisasjonene legger mandag fram en rapport hvor de viser til at «barnas beste» ikke nevnes i 32 av de 38 vurderingssakene de har gjennomgått, og at samme standardtekst er brukt i 20 av avslagene.

Jobber med forslag

Ifølge Dagbladet jobber Ap og flere andre partier med et forslag som skal gi mer trygghet for asylbarna.

– Jeg håper at et nytt Storting kan føre en konstruktiv debatt i stedet for at det blir ropt opp om feilsignaler og åpne grenser med en gang noen ikke er enige med Frp i ett og alt, for det er ikke særlig konstruktivt, sier innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås i Ap.

UDI sier rapporten kommer med viktige innspill, men at de ikke har blitt presentert de aktuelle enkeltsakene og derfor ikke kan kommentere begrunnelsen i disse.

Mandag legger SV, MDG og Rødt fram et forslag om midlertidig stans av alle returer til Afghanistan.

Uoversiktlig sikkerhetssituasjon

Landinfo, organet som forer utlendingsmyndighetene med fakta om situasjonen i ulike land, har nylig publisert ferske rapporter om Kabul og det østlige Afghanistan.

Her heter det at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er flytende og uoversiktlig og at den kan endre seg raskt. Det påpekes at det er vanskelig å skaffe pålitelig informasjon om situasjonen utenfor Kabul, og at det med unntak av FN-operasjonen UNAMA ikke finnes etterrettelige kilder som systematisk rapporterer om sikkerhetssituasjonen for sivile afghanere.

Kabul peker seg ut med store lidelser for sivile det siste året.

– Det har i Kabul provins vært en signifikant økning på 26 prosent i antall sivile ofre (drepte og skadde) i første halvår 2017 sammenlignet med foregående år, heter det i den ene rapporten.

Publisert:

Les også

  1. Over 1,1 milliarder mennesker er papirløse

  2. Listhaug advarer mot Aps forslag om opphold for enslige asylbarn

  1. Migrantkrisen i Europa
  2. Asylbarn
  3. Redd Barna