SV vil ha forbud mot lukkede overnatting-SFO-er

Mandag legger SV frem et lovforslag for Stortinget om forbud mot lukkede overnatting-SFO-er. Arbeiderpartiet har allerede tatt til orde for forbud. Frp er enig.

Det islamske kultursenter driver såkalte etterskoletilbud i Drammen, Oslo, Nedre Eiker, Grenland, Moss og Stavanger. På bildet: Lokalene på Rødtvet i Groruddalen i Oslo.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Vi kan ikke tillate lukkede tilbud for barn og unge, men må kaste lys over hva som skjer bak lukkede dører i religiøse miljøer, sier Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV og medlem av familie- og kulturkomiteen.

Han er svært bekymret for at det at barn overnatter og tilbringer det meste av dagen sin i Det Islamske Kultursenter, fører til segregering. Øvstegård mener dessuten at menighetenes manglende åpenhet om dette er problematisk.

«Alibiet fritidstilbud»

Derfor vil SV på et møte i Stortinget mandag «be Regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med nødvendige lovendringer for å sikre at ulike organisasjoner – herunder særlig ulike tros- og livssynssamfunn – ikke på lovlig vis kan drive omfattende og lukkede undervisningsopplegg med overnatting over lengre tid, som for eksempel koranskole, som kan innebære segregering, negativ sosial kontroll eller ha andre skadelige konsekvenser for barn under alibiet fritidstilbud».

Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV og medlem av familie- og kulturkomiteen.

Ap vil stoppe overnattingspraksis

Arbeiderpartiet har allerede bedt Regjeringen sette en stopper for muslimske overnattings-SFO-er. Det skjedde kort etter at Aftenposten avdekket at barn sover over i lokalene til det konservative trossamfunnet og at gutter og jenter får koranundervisning og leksehjelp hver for seg.

Aps stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg ba barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) redegjøre for hvordan trossamfunnet har kunnet utvikle en overnattingspraksis uten kvalitetskrav og tillatelse.

– Vi forventer at han rydder opp, stopper denne praksisen og tetter hull i lovverket, slik at en har kontroll på tillatelser og tilsyn, sa Solberg, nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen, til Aftenposten og la til:

– Det er soleklart for meg at vi ikke ønsker en utvikling med religiøse internatskoler i Norge. Da må vi stoppe dette nå.

Jon Engen-Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson.

Frp vil gå lenger enn Regjeringens lovforslag

Fremskrittspartiet har uttrykt skuffelse over forslaget til ny tros- og livssynsssamfunnslov som deres egen regjering står bak. I det nye forslaget står det ikke noe om konkret lovregulering av koranskoler eller andre fritidsaktiviteter for barn i regi av trossamfunn.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim har uttalt til Aftenposten at han mener at Regjeringens lovforslag ikke går langt nok, han mener at det må legge føringer for å motvirke segregering og diskriminering.

På spørsmål om hvordan Frp stiller seg til SVs forslag om forbud mot lukkede overnatting-SFO-er, svarer partiets innvandringspolitiske talsperson slik:

– Dette høres ut som gode forslag som er i tråd med det Frp har sagt.

Jon Engen-Helgheim legger til at partiet jobber for å få inn tilsvarende punkter i den nye tros- og livssynsamfunnsloven.

– SV har jo byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Hva bør hun gjøre?

– Byråden bør iverksette undersøkelser av både omfang og innhold ved koranskoler. Her er det viktig at barns integreringsbehov og rett til fritid ivaretas.

– Er dere fornøyd med svarene statsrådene har kommet med i etterkant av sakene om Det Islamske Kultursenter?

– Svarene er helt greie og viser at det er rom for å stramme inn enda mer og få på plass tydeligere rammer, uttaler Engen-Helgheim.

SV vil sikre rett til tilsyn

I tillegg vil SV føye til et krav i forslaget til den nye tros- og livssynsamfunnsloven som er til behandling nå. Partiet vil sikre rett til tilsyn hos tros- og livssynssamfunn der det er tvil om de overholder kravene ved lov om tilskudd.

Dette kommer i tillegg til forslag til krav om at tros- eller livssynssamfunn som utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes.

Publisert: