Helsemyndighetene om døende koronapasienter: – De pårørende skal få ta farvel

– Det er viktig at pårørende får være sammen med sine kjære i livets sluttfase på sykehus og sykehjem, også mens koronapandemien pågår.

Sykepleier på Ahus kledd i smittevernutstyr før hun går inn i et pasientrom. Også pårørende som vil være hos sine kjære i de siste timene må bruke munnbind, og smittefrakk vurderes.
  • Tine Dommerud
  • Lene Skogstrøm
    Journalist
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 903 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Også helseminister Bent Høie (H) har understreket dette tydelig.

– Dette kan gjøres på en smittevernfaglig god måte ved at pårørende følger de samme smittevernreglene som gjelder for ansatte og bruker beskyttelsesutstyr der det er nødvendig, sier Nakstad til Aftenposten.

– Forbruket av smittevernutstyr til dette formålet er uansett ikke veldig stort, og ivaretagelse av pasienter i livets sluttfase skal ha høy prioritet ved alle helseinstitusjoner i Norge, også i en situasjon med en pågående koronaviruspandemi.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

NSF: – Må ikke gå ut over tilgangen på smittevernutstyr

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier pårørendes tilstedeværelse i livets sluttfase ikke kan gå på bekostning av helsepersonells tilgang til smittevernutstyr for å drive aktiv og palliativ behandling.

– Det bør prioriteres høyt at pårørende kan få være til stede. Pårørende står i en enormt vanskelig og vond situasjon. Det å ikke være der hvis en ønsker det, forsterker sorgen, understreker hun.

– Men dette må kontinuerlig vurderes ut fra tilgang på smittevernutstyr generelt i alle deler av tjenesten og vurdering av risiko for pårørendes eksponering for smitte, sier hun.

Hun legger til at sykepleierne har kunnskap, erfaring og rutiner for å ha pårørende med i denne fasen, også på intensivavdelinger.

– Vi får beskrivelser av at sykdomsforløp kan utvikle seg raskt. Da kan det være ekstra krevende å vite når pårørende skal kalles inn og når sluttfasen starter, sier hun.

Aftenposten har snakket med intensivsykepleiere og leger som står midt oppe i situasjonen med alvorlig syke koronapasienter.

Intensivsykepleier Kari Bue ved Rikshospitalet OUS sa i intervjuet med Aftenposten at de tenker mye på om smittevernutstyret kan ta slutt, og at det er «den største skrekken.»

Men hun sa også at hun synes det er vanskelig å ivareta pårørende på en god måte, og at det gjør vondt å tenke på at de må motta oppdateringer om sine kjære på telefon.

Hun håper de nærmeste vil kunne få komme inn på intensivavdelingen og ta farvel.

Les også

Situasjonsrapport fra fire sykehus: Pasientene er yngre enn ventet. Og noen innlagte blir fort veldig dårlige.

– Den store skrekken er å slippe opp for smittevernutstyr, sier intensivsykepleier Kari Bue.

– To-tre kan være til stede de siste timene

– På min avdeling har vi skåret igjennom og sagt at de pårørende skal få ta avskjed med de døende koronapasientene, sier leder på Infeksjonsmedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus), Jan-Erik Berdal.

Han legger til at dette ikke er nedfelt i prosedyrer for hele sykehuset.

– Hvis vi kommer i en sånn situasjon, skal de pårørende bli møtt av en sykepleier ved mottaket og ledet inn til rommet der de kan ta avskjed med den døende. Ingen skal dø uten sine nære rundt seg, sier han.

De har hatt ett tilfelle av en koronapasient som har gått bort på avdelingen, men ingen som har ligget på respirator.

– Vi ser for oss at to-tre av de aller nærmeste pårørende kan være til stede, men det kan ikke komme inn mange mennesker. Han legger til at de pårørende kan være til stede de siste timene.

– Men trekker dødsprosessen ut, må vi nok vurdere i hvert tilfelle hva som er rimelig.

Berdal sier det også kan bli vurdert om pårørende trenger smittefrakk hvis de skal sitte nær sengen til den syke.

– Så lenge vi ikke får italienske tilstander, er det ikke snakk om å spare på smittevernutstyret for pårørende som skal ta avskjed, sier han.

Det er også utarbeidet prosedyrer for god lindrende behandling for koronapasienter i samarbeid med palliativ avdeling.

– Det er viktig å dosere morfin riktig og i tilstrekkelige mengder. Ingen skal oppleve lufthunger, sier han.

– Lindrende behandling i livets sluttfase tar vi veldig alvorlig.

Jan Erik Berdal.

– Har tilrettelagt for pårørende

Kristina Vejlgaard leder den ene isolasjonsavdelingen ved Stømsø bo- og servicesenter i Drammen. Der blir pasienter som er koronasmittet og i livets siste fase, behandlet.

Flere eldre har dødd ved avdelingen. Vejlgaard forteller at de så langt har klart å la pårørende være til stede hos alvorlig syke og døende pasienter.

– Vi må begrense antallet, men vi har gjort individuelle tilpasninger. Vi har tilrettelagt for pårørende som selv er smittet og i isolat.

– Friske pårørende må gjennom samme smittevernregime som oss andre. De må veiledes i håndhygiene, bruk av munnbind, beskyttelsesbriller, smittevernfrakker og hansker.

Har satt begrensninger på antall pårørende

Ledelsen ved denne fløyen på Stømsø bo- og servicesenter vurderer hvert enkelt tilfelle og må bestemme hvor mange pårørende som kan være til stede på isolasjonsavdelingen av gangen.

De har måttet sette begrensninger på hvor mange fra samme familie som kan komme.

– Vi har opplevd at det har gått veldig bra. Pårørende er forberedt på situasjonen, de har vært glad for å komme og er stort sett takknemlig for at de kan besøke sin kjære slektning.

– Hvordan opplever de å måtte iføre seg alt dette utstyret?

– Vi har ikke opplevd noen dramatikk rundt det, og for oss ansatte er det godt å kjenne at vi kan strekke oss langt for at familiene kan få en siste stund sammen.

-NSF frykter at kommuner kan måtte begrense slike stunder på grunn av mangel på smittevernutstyr, har dere opplevd det?

– Nei, ikke ennå. Men vi har hatt refleksjoner rundt om det er riktig å bruke dette utstyret til pårørende. Og vi har satt begrensninger på antallet. Men vi bestreber oss på å tilpasse oss den enkelte, selv om det betyr at vi må si nei hvis ti stykker ønsker å komme.

Publisert: