Moren til tiåringen som sultet i hjel, var tilregnelig

Moren til tiåringen som sultet i hjel i Oslo i august, var strafferettslig tilregnelig, ifølge de rettspsykiatrisk sakkyndige. Men de sakkyndige uttrykker tvil i erklæringen.