Politiet har fått flere tips om kjønnslemlestelser