• Mellom 15 og 20 hytter har brent ned i løpet av skogbrannen. Cornelius Munkvik

– Minner om krigens herjinger