LO krever skriftlig garanti av regjeringen

LO tar statsministeren på ordet og godtar at tjenestedirektivet innføres. Men regjeringens garanti overfor LO må nedfelles i en proposisjon til Stortinget.