Nav gir julegave til permitterte

Arbeidstakere som er permittert, vil få dagpenger også i juleuken i år. Nav har besluttet å gi dispensasjon fra regelverket.