Frykter boligmangel for flyktninger

Asylsøkere som har fått oppholdstillatelse her i landet vil trolig bli nødt til å vente lenge på bolig neste år. Kommunene har ikke nok ledige boliger.