Må ha 200 nye brønner årlig for å holde produksjonen

Det vil være nødvendig med 200 nye produserende brønner i året for å holde oppe en stabil produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Det mener Oljedirektoratet er lite realistisk