DnBs rentenedgang - en annullering av varslet oppgang

Flere banker varslet fredag at de dropper sine varslede renteøkninger.