Halvparten mener forsvarsbudsjettet er for lite

Halvparten av de spurte i en måling fra Opinion mener forsvarsbudsjettet er for lite til at Forsvaret kan løse sine pålagte oppgaver.