NTBs språkpris til allsidig journalist

Journalist Kjersti Mjør i Bergens Tidende ble torsdag tildelt NTBs språkpris for godt mediespråk.