• Gorm Kallestad / SCANPIX

Værfaste brakt ned fra Saltfjellet