Regjeringen varsler klimamelding før sommeren

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil legge fram en klimamelding for Stortinget i juni.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) varsler at han legger fram en klimamelding i juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Hensikten er å presentere en overordnet strategi for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030, sier Helgesen til NTB.

Strategien vil i hovedsak dreie seg om sektorene transport, avfall, jordbruk og bygg. Dette er sektorer som ikke er omfattet av EUs kvotesystem.

40 prosent

Regjeringen håper å få på plass en avtale med EU om et tett klimapolitisk samarbeid. Unionen jobber med hvordan man skal fordele utslippskuttene mellom medlemslandene, men det ligger an til at Norge må forplikte seg til å reduser utslippene tilsvarende 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Dette målet er også er lagt inn i forslaget til klimalov, som ble lagt fram i slutten av mars.

– Vi har sagt vi vil komme tilbake til Stortinget når EU-prosessene er ferdig, og det skal vi selvsagt, men vi mener det er grunnlag for allerede nå å presentere en overordnet strategi, sier Helgesen.

Årlige utslippsbudsjetter

Statsråden kan ikke si noe mer konkret om hva meldingen vil inneholde, men sier den vil si noe om hvordan vi skal nå det utslippsbudsjettet vi får for perioden 2021–2030

– Utslippsmålet blir omgjort til budsjett med årlige angitte utslippsnivå. Strategien for å oppfylle dette utslippsbudsjettet blir en viktig del av klimameldingen, og i klimaloven sier vi at vi vil rapportere årlig til Stortinget om status, sier Helgesen.

Meldingen vil gi en mer utfyllende beskrivelse av tilnærmingen for å overholde utslippsbudsjettet. Helgesen bekrefter at sektorvise utslipp også blir et tema, men ikke fordelingen av utslippskuttene mellom ulike sektorer.

– Det kan være prematurt når startpunktet ligger fire år fram i tid og den teknologiske utviklingen går så raskt, sier Helgesen, som viser til at målene i transportsektoren er blitt overoppfylt de siste årene.

Stortinget vil ikke rekke å behandle klimameldingen før sommerferien. Dermed blir det opp til det nyvalgte Stortinget å lande saken til høsten.

Publisert: