Skal kontrollere kyllingproduksjonen

I løpet av 2011 skal Mattilsynet undersøke kyllingproduksjonen over hele landet. Målet er å bedre dyrevelferden for slaktekylling.