Nye funn av skadde dyr ved pelsdyrfarmer

Det er igjen avdekket syke og skadde dyr ved norske pelsdyrfarmer. Dyrevernerne raser etter avsløringen.