Begge siktede hevder å ha alibi

De to mennene som er siktet for forsettlig drap på Sigrid Giskegjerde Schjetne, hevder begge å ha alibi for tidspunktet da 16-åringen forsvant.