PSTs livvakter kan ikke bruke nødnettet

PSTs livvakter, som blant annet passer på regjeringens medlemmer, har sagt fra om at det nye digitale nødnettet er så dårlig at de i flere sammenhenger ikke tør bruke det.