Kraftig jordskjelv utenfor Jan Mayen

Et jordskjelv med en styrke på 6,6 inntraff like utenfor Jan Mayen torsdag ettermiddag.