Terrorankesak for retten i august

Terrordømte Mikael Davud og Shawan Sadek Saeed Bujak får sakene sine prøvd i Borgarting lagmannsrett 14. august etter at de i februar anket dommen fra Oslo tingrett.