Norske fly tok de vanskelige toktene i Libya

Vide fullmakter gjorde at Norge kunne ta bombeoppdrag i Libya som var for politisk sensitive for våre allierte.