• Norske myndigheter sover, de lukker øynene for denne alvorlige situasjonen, sier Hassan Ali Omar, leder i organisasjonen info123, redaktør for nettsiden warcusub.com for somaliere i Norge og leder for paraplyorganisasjonen «Ny mulighet». Ørn E. Borgen, Aftenposten

Slik blir ungdom rekruttert til jihad

— Norske myndigheter sover, mener Hassan Ali Omar, som i flere år har advart mot radikalisering og rekruttering av unge somaliere.