- Norsk spesialstyrkesjef sentral i varslingssaken

Mannen som blir beskyldt for å ha truet marinejegerne med telefonavlytting, er sjef for de norske spesialstyrkene i Forsvarsstaben, ifølge Bergens Tidende.